Reklam

Pro­duk­tions­bo­laget Film­house erb­juder en hel­het­slös­ning från manus till färdig film. Våra upp­drags­gi­vare är bland annat Bilia, Jula, Volvo ÅF, FX Air­guns, Sun­fleet mfl. Men vi job­bar också som under­lever­an­tör till reklambyråer.

Webfilm

Web­film, instruk­tions­film, film till Face­book och Youtube eller mäss­film? Vad du än har för behov så är Film­house en erfaren, högk­val­i­ta­tiv lever­an­tör. Vår spe­cialitet är hel­heten, från behovs­analys och manus till färdig film!

Radio

Vi pro­duc­erar även effek­tiv och vällju­dande radioreklam. Hos oss får du hjälp hela vägen från manus till färdig radiospot. Bland våra upp­drags­gi­vare finns Jula, Tibrokök, Bilmåns­son, Bräcke Diakoni mfl.

E-learning

E-learning med film effek­tivis­erar och kvalitetssäkrar utbild­ning och förän­dringsar­bete inom organ­i­sa­tioner och på före­tag. Vi har lång erfaren­het från många lyck­ade utbild­nings­filmer. Hör av dig till oss så berät­tar vi mer!

Om Filmhouse

Film­house är ett pro­duk­tions­bo­lag som fokuserar på manus, regi och pro­duk­tion. Till­sam­mans med våra lever­an­törer inom 3D och post­pro­duk­tion pro­duc­erar vi kom­pletta filmer av högsta klass. Alltid i tid och alltid med hög kvalitet.

För före­tag och andra upp­drags­gi­vare är vi en kom­plett lever­an­tör hela vägen från behovs­analys till manus och färdig film. För er reklam­byråer är vi kreativa bollplank som gärna job­bar till­sam­mans för att få fram bra idéer till era pitchar.

Vi kan hantver­ket och vi har de rätta erfaren­heterna för att få fram bra filmer, radiospotar och still­bilder. Vi ger oss in i samtliga pro­jekt med stort engage­mang och med inställ­nin­gen att varje upp­drag oavsett stor­lek är lika viktigt.

Men vi är bra på mycket annat runt omkring också. Bland annat är vi väldigt bra på rela­tioner. De flesta av våra upp­drags­gi­vare har fun­nits med ända sedan starten 2002. Detta är ett bevis på att vi gör ett rik­tigt bra jobb. Inte bara med det som syns i TV-rutan utan också med allt annat runt omkring.

Vi på Film­house älskar vårt jobb och vi älskar våra upp­drags­gi­vare. Till­sam­mans får vi saker att hända med ditt varumärke, din försäljn­ing, ditt före­tag eller vad det nu kan vara du vill ha hjälp med.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.superforetag_hemsida

 

Från bloggen

  • FB-film FB-film

    En film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och

  • Jula öppnar fler varuhus Jula öppnar fler varuhus

    Nu öpp­nar Jula ännu ett varuhus i Upp­sala, denna gång i Grän­bystaden. Sam­tidigt

  • Bilia Bilia

    En stor del av Bil­ias affär är ser­vice­mark­naden. I en ny serie filmer