Mellandags-jobb

Mel­landa­garna brukar vara lite lugnare på kon­toret. Men i år har vi full fart med en reklam­filmin­spel­ning. Här ser vi Micke bygga en fixarhörna som skall synas i bak­grun­den. Väggen till höger är upp­byggd av råspontluckor. Fan­tastiskt smidigt.

Fil­men kom­mer att synas i TV4 i slutet av januari.

FixarhörnaMicke