TV-reklam

Vi erb­juder en hel­het­slös­ning från manus till färdig reklam­film. Med hun­dratals lyck­ade pro­duk­tioner bakom oss ser vi fram emot att hjälpa ditt före­tag med en reklamfilm.

Social

Våra liv kret­sar kring sociala medier och näs­tan alla filmer ham­nar där. Vi paketerar våra filmer i de for­mat och stor­lekar som funkar för Insta­gram, Face­book och Youtube. Hör av dig så berät­tar vi mer!

Radio

Vi pro­duc­erar effek­tiv och vällju­dande radioreklam. Hos oss får du hjälp hela vägen från manus till färdig radiospot.

Utbildning

Vi har genom­fört många lyck­ade utbild­ning­spro­jekt. Hos oss får du hög kvalitet och filmer som fungerar under många år. Vi har case inom ergonomi, säk­er­het, butik/varuhus, intro­duk­tion för nyanställda mm. Hör av dig så berät­tar vi mer!

Välkommen till Filmhouse

Film­house är ett pro­duk­tions­bo­lag med kon­tor i Öre­bro och Göteborg.

Efter många år i bran­schen är vi en ruti­n­erad och kom­plett lever­an­tör hela vägen från manus till färdig film. Vi ger oss in i samtliga pro­jekt med stort engage­mang och med inställ­nin­gen att varje upp­drag oavsett stor­lek är lika viktigt.

Många av våra upp­drags­gi­vare har fun­nits med ända sedan starten 2003. Detta är ett bevis på att vi gör ett rik­tigt bra jobb. Goda rela­tioner är vik­tigt för oss.

Vi på Film­house älskar vårt jobb och vi älskar våra upp­drags­gi­vare. Till­sam­mans får vi saker att hända med ditt varumärke, din försäljn­ing, ditt före­tag eller vad det nu kan vara som du vill ha hjälp med.

Vill du veta mer — kon­takta Johan Wass på tel 0734–033200 eller johan@filmhouse.se

https://www.youtube.com/user/FilmhouseSwedenAB

https://vimeo.com/filmhouse

Från bloggen

  • Jula Poland Jula Poland

    Nya reklam­filmer för Jula i Polen. Sänds i de största TV-kanalerna i Polen.

  • Vernissage Vernissage

    Doku­men­tär­fo­to­s­a­long 2022 Passa på att besöka Nor­rköping och Arbetets museum där en av Film­house

  • Jula öppnar i Avesta Jula öppnar i Avesta

    Idag öpp­nar Jula ett varuhus i Avesta. Film­house har pro­duc­erat radioreklam, TV-reklam och