Reklamfilm

Vi erb­juder en hel­het­slös­ning från manus till färdig film. Med hun­dratals lyck­ade film­pro­duk­tioner bakom oss ser vi fram emot att hjälpa ditt före­tag med en reklamfilm.

Webfilm

Film­house pro­duc­erar din nästa web­film, instruk­tions­film, Youtube-film eller mäss­film. Vi är en erfaren, högk­val­i­ta­tiv leverantör.

Radio

Vi pro­duc­erar även effek­tiv och vällju­dande radioreklam. Hos oss får du hjälp hela vägen från manus till färdig radiospot.

E-learning

Vi har genom­fört många lyck­ade utbild­ning­spro­jekt. Hör av dig till oss så berät­tar vi mer!

Välkommen till Filmhouse

Film­house är ett pro­duk­tions­bo­lag. Efter många år i bran­schen är vi en ruti­n­erad och kom­plett lever­an­tör hela vägen från manus till färdig film.

Vi ger oss in i samtliga pro­jekt med stort engage­mang och med inställ­nin­gen att varje upp­drag oavsett stor­lek är lika viktigt.

Men vi är bra på mycket annat runt omkring också. Bland annat är vi väldigt bra på rela­tioner. De flesta av våra upp­drags­gi­vare har fun­nits med ända sedan starten 2003. Detta är ett bevis på att vi gör ett rik­tigt bra jobb. Inte bara med det som syns i TV-rutan utan också med allt annat runt omkring.

Vi på Film­house älskar vårt jobb och vi älskar våra upp­drags­gi­vare. Till­sam­mans får vi saker att hända med ditt varumärke, din försäljn­ing, ditt före­tag eller vad det nu kan vara som du vill ha hjälp med.

Vill du veta mer — kon­takta Johan Wass på tel 0734–033200 eller johan@filmhouse.se

https://www.youtube.com/user/FilmhouseSwedenAB

https://vimeo.com/filmhouse

Från bloggen

  • Jula öppnar i Avesta Jula öppnar i Avesta

    Idag öpp­nar Jula ett varuhus i Avesta. Film­house har pro­duc­erat radioreklam, TV-reklam och

  • Volvo Studio Volvo Studio

    Här kom­mer några bakom kulisserna-bilder från livesänd­nin­gen på Volvo Stu­dio Stockholm.

  • Bilia livesänder Bilia livesänder

    I dessa pan­demi­tider när det inte går att samla stora grup­per fysiskt i