Bilia livesänder

I dessa pan­demi­tider när det inte går att samla stora grup­per fysiskt i samma rum så kan en livesänd­ning vara ett bra alter­na­tiv. Under hösten har vi genom­fört några olika pro­jekt och ett av dem har varit för Bilia. Här är en länk till sänd­nin­gen som vi pro­duc­er­ade för någon vecka sedan: