Jula öppnar i Avesta

Idag öpp­nar Jula ett varuhus i Avesta. Film­house har pro­duc­erat radioreklam, TV-reklam och film för sociala medier.

Volvo Studio

Här kom­mer några bakom kulisserna-bilder från livesänd­nin­gen på Volvo Stu­dio Stockholm.

Bilia livesänder

I dessa pan­demi­tider när det inte går att samla stora grup­per fysiskt i samma rum så kan en livesänd­ning vara ett bra alter­na­tiv. Under hösten har vi genom­fört några olika pro­jekt och ett av dem har varit för Bilia. Här är en länk till sänd­nin­gen som vi pro­duc­er­ade för någon vecka sedan:

Film om Covid-19

Bilia vill visa att de tar ans­var och vi på Film­house har fått upp­draget att pro­duc­era en film om för­sik­tighet­såt­gärder. Se fil­men här:

https://www.bilia.se/om-bilia/information/

Film om Skrotfrag

Ny kund och ett nytt pro­jekt. Före­taget heter Skrot­frag och de gör ett mycket vik­tigt jobb. De åter­vin­ner för framti­den genom min­i­mal miljöpåverkan och max­i­mal åter­vin­ning. Vi på Film­house lev­er­erade en hel­het­slös­ning, från manus till färdig film. Tack Skrot­frag för uppdraget!

Filmhouse

Välkom­men att höra av dig till oss. Vi erb­juder en hel­het­slös­ning från idé till färdig film. Alltid i tid och alltid med hög kvalitet.

Filmer som vi pro­duc­erar används till försäljn­ing, förän­dringsar­bete, infor­ma­tion och marknadsföring.

SVT Play

Passa på att titta på vår film “Varn­hem och de kristna vikingarna” som lig­ger på SVT Play.

Arke­ologerna trodde knappt sina ögon när de öpp­nade de gamla gravarna som låg runt klosterkyrkan i den lilla orten Varn­hem i Västergöt­land. Det de fann har skakat om hela vår bild av vikingati­den. Vi ska få följa med på den spän­nande utgrävnin­gen och se hur forskarna bit för bit pus­s­lade ihop his­to­rien om hur en mäk­tig kvinna med en bety­delse­full familj, med starka kop­plin­gar ut i Europa, levde i Varn­hem för tusen år sedan. 

Jula FB-film

I sam­band med öpp­nin­gen av Julas nya varuhus i Upp­sala så pro­duc­er­ade vi denna lilla film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och trevlig inspel­ning. Hop­pas allt fly­ter på fint i nya varuhuset!

Jula öppnar fler varuhus

Nu öpp­nar Jula ännu ett varuhus i Upp­sala, denna gång i Grän­bystaden. Sam­tidigt öpp­nar de även ett varuhus i Askim i Norge. Vi på Film­house har pro­duc­erat reklam­filmer och radioreklam inför öpp­ningarna. Totalt när­mar sig Jula 100 st varuhus i Sverige, Norge och Polen.

Bilia

En stor del av Bil­ias affär är ser­vice­mark­naden. I en ny serie filmer lyfter Bilia fram detta till­sam­mans med komik­ern Ste­fan Odelberg.

Varnhem på SVT Play

Missa inte “Varn­hem” i Veten­skapens värld på SVT Play. Film­house har till­sam­mans med regis­sör och manus­för­fattare My Lind­berg pro­duc­erat denna fina och spän­nande film. Inspel­ningarna har pågått under tio års tid i Skaraborg och efter ett års klipp­n­ing är fil­men nu klar. Ett stort tack till alla inblandade för ett bra jobb!

Här är några bilder från inspelningarna:

20160614_141355

20160614_104314

DSC_0747

IMG_0994

IMG_9884

IMG_8216

IMG_8295

IMG_6192

IMG_6190

IMG_6186

IMG_6132

IMG_6119

Skärmavbild 2017-09-12 kl. 08.15.01

Skärmavbild 2017-09-12 kl. 08.15.21

Skärmavbild 2017-09-12 kl. 08.16.21

Skärmavbild 2017-09-12 kl. 08.17.07

Skärmavbild 2017-09-12 kl. 08.17.38

Kungsten

Under som­maren fly­t­tade vi till nya lokaler i Kung­sten i Göte­borg. Här delar vi lokal med flera andra fil­mare och still­bilds­fo­tografer. Föru­tom kon­tor finns film­stu­dio och fotoateljé. Dessu­tom finns det gott om park­eringar utan­för dör­ren, något vi sak­nade under de sju år vi satt inne i city.

Välkom­men att besöka oss i våra nya lokaler på Varholms­gatan 12!

IMG_4713

Bilia satsar på rörliga bilder

Vårt samar­bete med Bilia har varat under många år och det är vi mycket glada över. Det senaste större pro­jek­tet är filmer för deras olika affär­som­rå­den för hem­sida och sociala medier. För att få en per­son­lig känsla med­verkar deras egen personal.

Du kan se filmerna på bilia.se

God Jul

Film­house till­sam­mans med Hannu Saren­ström önskar er alla en god jul!

New Wave Profile

Behöver du genomtänkt och smart pro­fil­mark­nads­föring? Vår upp­drags­gi­vare New Wave Pro­file erb­juder lös­ningar så att du kan vara ditt varumärke över­allt och hela tiden.

 

Nytt år och nya möjligheter!

Nu är vi igång igen efter ett par dagars julledighet och är tag­gade på allt vad 2015 har att erb­juda!
Vi är redan i full gång med olika pro­duk­tioner och ser fram mot både gamla som nya samar­beten. Det kom­mer att bli ett spän­nande år!

Som van­ligt finns vi på kon­toret på Kyrko­gatan 30 varje dag mel­lan 8–17.

Välkom­men in!

God Jul!

Vi vill önska er alla en rik­tigt God Jul!
Nu stänger vi kon­toret några dagar men är åter på måndag den 29:e december.

Tillökning

Vi på Film­house har fått den stora äran att ha Mar­cus Malm­berg som prak­tiserande 3D-artist hos oss. På bara ett par veckor har han visat sig vara en rik­tig hejare på 3D animering.

Kort om Mar­cus: För den som önskar bjuda Mar­cus, även kallad ”Super Mago”, på mid­dag gör det bäst genom att föreslå spagetti och köt­tfärsås, med Fanta i glaset. På Lise­bergs lyck­o­hjul väl­jer han siffran 10, och ska han måla om hemma så blir det blått. Den dagen han vin­ner 10 miljoner åker han till New Zee­land. För pen­garna som blir över köper han en såg, men om en dator klas­si­fi­ceras som ett verk­tyg väl­jer han en sådan istället.

En rik­tig pärla med andra ord!!

BildMarcus

Jula reklamfilm

Jula är ett famil­je­före­tag i stark expan­sion. Julas breda och nyhetsin­ten­siva sor­ti­ment gör livet lättare och roli­gare för kun­den, här kan hem­mafixare och proffs hitta det mesta.

Jula har idag cirka 2200 anställda i Sverige, Norge och Polen. Huvud­kon­toret finns i Skara, i Sverige.

Affär­sidén är att erb­juda hem­mafixare och proffs ett attrak­tivt sor­ti­ment till låga priser. Detta görs genom stora inköp direkt från tillverkare över hela världen, utan mellanhänder.

Film­house har samar­be­tat med Jula under många år och upp­dra­gen innefat­tar reklam­film, radioreklam, infor­ma­tions­film och utbildningsfilm.

Denna reklam­film rullar just nu på TV4 i Sverige:

Camfil

Vårt samar­bete med Cam­fil blir starkare och upp­dra­gen blir fler. Under förra veckan använ­des våra filmer på “Power-Gen Con­fer­ence” i Köln.

Camfil2