Camfil Farr

Luft­fil­ter­före­taget Cam­fil Farr är en ny spän­nande upp­drags­gi­vare till oss på Film­house. Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men bör­jar bli klar och inom kort kom­mer du att kunna se den här.

 

Camfil_still_01