Camfil

Cam­fil är en svensk före­tags­grupp som pro­duc­erar och säl­jer fil­ter för använd­ning inom indus­triella anläg­gningar. Före­taget har cirka 3 200 anställda och finns rep­re­sen­terat i mer än 50 länder.

Under hösten fick vi i upp­drag att pro­duc­era en film om en ny pro­dukt. Fil­men är nu klar och här kan du se resultatet.

Tack Cam­fil för uppdraget!