Jula FB-film

I sam­band med öpp­nin­gen av Julas nya varuhus i Upp­sala så pro­duc­er­ade vi denna lilla film för sociala medier. Tack Niklas med medar­betare för bra jobb och trevlig inspel­ning. Hop­pas allt fly­ter på fint i nya varuhuset!