Film om Covid-19

Bilia vill visa att de tar ans­var och vi på Film­house har fått upp­draget att pro­duc­era en film om för­sik­tighet­såt­gärder. Se fil­men här:

https://www.bilia.se/om-bilia/information/