Film om Skrotfrag

Ny kund och ett nytt pro­jekt. Före­taget heter Skrot­frag och de gör ett mycket vik­tigt jobb. De åter­vin­ner för framti­den genom min­i­mal miljöpåverkan och max­i­mal åter­vin­ning. Vi på Film­house lev­er­erade en hel­het­slös­ning, från manus till färdig film. Tack Skrot­frag för uppdraget!