Filmhouse tio år

Idag firar vi att det är tio år sedan Film­house star­tade. Det har varit fan­tastiska år med varierande upp­drag. Vi har pro­duc­erat reklam­film som sänts i mas­sor av TV-kanaler i Sverige och Europa och vi har pro­duc­erat direk­t­sänd­ningar för bland annat SVT, NRK och DR. Plus en massa olika infor­ma­tions­filmer och doku­men­tärer. Tack alla upp­drags­gi­vare och alla som arbe­tat med oss under dessa år.

Johan
Pro­du­cent Film­house
filmhouse10år