Jul på Jula

Julas största fan ger oss julk­lapp­stips. Här ser vi den norska ver­sio­nen som rullar just nu
TV2 i Norge. Så skynda till när­maste Julavaruhus och gör dina inköp!

Jula Jul­reklam 1 Norge 2011 from Film­house AB on Vimeo.