Jula reklamfilm

Jula är ett famil­je­före­tag i stark expan­sion. Julas breda och nyhetsin­ten­siva sor­ti­ment gör livet lättare och roli­gare för kun­den, här kan hem­mafixare och proffs hitta det mesta.

Jula har idag cirka 2200 anställda i Sverige, Norge och Polen. Huvud­kon­toret finns i Skara, i Sverige.

Affär­sidén är att erb­juda hem­mafixare och proffs ett attrak­tivt sor­ti­ment till låga priser. Detta görs genom stora inköp direkt från tillverkare över hela världen, utan mellanhänder.

Film­house har samar­be­tat med Jula under många år och upp­dra­gen innefat­tar reklam­film, radioreklam, infor­ma­tions­film och utbildningsfilm.

Denna reklam­film rullar just nu på TV4 i Sverige: