Jula Poland

Nya reklam­filmer för Jula i Polen. Sänds i de största TV-kanalerna i Polen. TV-reklam i Polen är så mycket större än i lilla Sverige. I Polen bor näs­tan 42 miljoner män­niskor och här konkur­rerar vi med de största annon­sör­erna från USA och Storbri­tan­nien. Sedan tio år pro­duc­erar vi alla Julas tak­tiska reklam­filmer i Polen.

Par­al­lellt med TV-reklamen tar vi fram ett SoMe-paket med for­mat för Insta­gram, Face­book, Youtube mfl. För att visa filmer i reels och sto­ries ska­par vi ett stående for­mat, ett av alla for­mat i sociala medier.

För att visa filmer i reels och sto­ries ska­par vi ett stående for­mat, ett av alla for­mat i SoMe.