Jula — superföretag

Det går bra för Jula! Så bra att man är ett super­före­tag enligt Veck­ans Affärer. Rik­tigt kul för Jula och för oss på Film­house som är lever­an­tör till Jula.

Just nu rullar fil­men för Julas årliga el– och värme­fes­ti­val med mas­sor av fan­tastiska erb­ju­dan­den. Denna film rullar just nu i TV2 i Norge. En svensk ver­sion rullar i Sverige på TV4.