Nytt år och nya möjligheter!

Nu är vi igång igen efter ett par dagars julledighet och är tag­gade på allt vad 2015 har att erb­juda!
Vi är redan i full gång med olika pro­duk­tioner och ser fram mot både gamla som nya samar­beten. Det kom­mer att bli ett spän­nande år!

Som van­ligt finns vi på kon­toret på Kyrko­gatan 30 varje dag mel­lan 8–17.

Välkom­men in!