Nytt år och nya uppdrag!

Först av allt vill vi tacka våra upp­drags­gi­vare för året som gått. Det har varit ett spän­nande år med mycket jobb och stora utmaningar.

Nu blickar vi framåt. Nytt år står för dör­ren och därmed nya utmaningar. Bland de nya upp­dra­gen finns film för Cam­fil Farr och Cad-Q. Sedan tidi­gare står det klart att vi job­bar vidare med Jula i Sverige, Norge och Polen.

Vi på Film­house önskar er alla ett rik­tigt bra 2013!