Polen

Vårt samar­bete med Jula växer. Vårt nya upp­drag är att mark­nads­föra Jula i Polen. De första reklam­filmerna rullar just nu. Vi på Film­house ser detta som en rik­tigt stor utman­ing. Konkur­rensen bland detaljhan­dels­före­ta­gen i Polen är sten­hård. Det är en stor mark­nad och många stora inter­na­tionella aktörer tävlar om uppmärksamheten.