Premiär för Jula i Polen

Nu på fredag den 18 novem­ber öpp­nar Jula sina första två varuhus i Polen. Och vi på Film­house har de senaste veck­o­rna arbe­tat med en före­tagsp­re­sen­ta­tion om Jula som skall använ­das i sam­band med pre­miären i Polen. Här ser vi Daniel jobba med de sista detal­jerna innan den färdiga fil­men exporteras ut.