Sparbanken Lidköping

Under hösten och vin­tern har vi arbe­tat med en film för Spar­banken Lid­köping. Fil­mens titel är “Vi ger till­baka” och hand­lar om, pre­cis som titeln anty­der, hur banken ger till­baka en del av vin­sten till verk­samheter och organ­i­sa­tioner i Lidköping.

Tack alla som med­verkat i fil­men! Och tack Spar­banken Lid­köping för uppdraget!

Spar­banken Lid­köping — Vi ger till­baka from Film­house AB on Vimeo.