SVT Play

Passa på att titta på vår film “Varn­hem och de kristna vikingarna” som lig­ger på SVT Play.

Arke­ologerna trodde knappt sina ögon när de öpp­nade de gamla gravarna som låg runt klosterkyrkan i den lilla orten Varn­hem i Västergöt­land. Det de fann har skakat om hela vår bild av vikingati­den. Vi ska få följa med på den spän­nande utgrävnin­gen och se hur forskarna bit för bit pus­s­lade ihop his­to­rien om hur en mäk­tig kvinna med en bety­delse­full familj, med starka kop­plin­gar ut i Europa, levde i Varn­hem för tusen år sedan.