The Bear

Har äntli­gen fått lite tid att kolla upp diverse klipp och videos för inspi­ra­tion. Bl.a. hit­tade jag den här under­bara reklam­fil­men, väl­pro­duc­erad, väl­skriven och en mycket rolig idé.

 

När jag ändå är igång kan jag visa två andra klas­siska inspirationer.

GAP — Par­don our dust
av Spike Jonze

Amer­i­can Express — My life. My card.
av Wes Ander­son

Mer nästa vecka. Tack o hej.