TV-Reklam säljer!

Redan för en vecka sedan hade Jula sålt 3600 snös­lun­gor trots att solen fort­farande skiner ute. Vår reklam­film för Jula och bl.a snös­lun­gan hade då bara rul­lat på TV i cirka en vecka!

 

Rustar%20f%C3%B6r%20vargavinter