Vernissage

Doku­men­tär­fo­to­s­a­long 2022

Passa på att besöka Nor­rköping och Arbetets museum där en av Film­house fotografer Johanna Wass finns rep­re­sen­terad. Årets utställ­ning har temat ”Fort­sät­tning föl­jer” och Johan­nas bilder skil­drar livet som tonåring.

Utställ­nin­gen pågår fram till 5 feb­ru­ari 2023.